நபி தோழர்கள் யார்?

இரண்டு சிறகுடையவர் என்ற சிறப்பு பெற்ற நபித்தோழர் யார்?

விடை: ஜஃபர் பின் அபீதாலிப்(ரலி)

இறைவனின் வாள் என்று அழைக்கப் பட்ட நபித்தோழர் யார்?

விடை :காலித் பின் வலீத் (ரலி)

முதலில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற பெண்மணி யார்?

விடை: கதீஜா(ரலி)

பிலால்(ரலி)அவர்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டவர் யார்?

அபூ பக்கர் (ரலி)

ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கை சமயத்தில் குறைஷிகளிடமிருந்து வந்த குதிரைப் படைக்குத் தலைமை வகித்தவர் யார்?

விடை: காலித் பின் வலீத்(ரலி)

இறை வசனங்கள் அருளப்படும்போது அதை எழுத அமைக்கப்பட்ட குழுவில் தலைமை வகித்தவர் யார்?

விடை : ஸைது (ரலி)

அகழ்ப் போரில் அகழ் வெட்டும் யோசனையளித்த நபித் தோழர் யார்?

விடை : ஸல்மானுல் ஃபாரிஸீ (ரலி)

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செய்தபோது உடன் சென்ற தோழர் யார்?

விடை : அபூபக்ரு(ரலி)

தொழுகைக்கு முதல் முதலாக பாங்கு சொன்ன நபித்தோழர் யார்?

விடை : பிலால்(ரலி)

முஹர்ரம் பத்து அன்று உயிர் நீத்த நபி (ஸல்) அவர்களின் உறவினர் யார்?

விடை : ஹுஸைன்(ரலி)

இஸ்லாத்தை ஏற்பதை மஹராக வழங்க சம்மதித்த நபித்தோழர் யார்?

விடை : அபூதல்ஹா(ரலி)

தனக்கு மிகவும் விருப்பமான தோட்டத்தை தர்மமாக வழங்கியவர் யார்?

விடை : அபூதல்ஹா(ரலி)

நபி (ஸல்) அவர்கள் மரணத்திற்குப் பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த முதல் கலீஃபா யார்?

விடை : அபூபக்ரு (ரலி)

நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹிஜ்ரத்துக்குமுன் மதீனாவுக்கு இஸ்லாத்தை எத்திவைக்க அனுப்பப்பட்ட நபித்தோழர் யார்?

விடை : முஸ்அப் இப்னு உமைர்(ரலி)

நபி (ஸல்) காலத்தில், இஸ்லாத்தை முதலில் ஏற்ற சிறுவர் யார்?

விடை : அலீ (ரலி)

நபி(ஸல்) அவர்கள் நோயுற்றிருந்த இறுதிவேளையில் தொழவைத்த நபித்தோழர் யார்?

விடை : அபூபக்ரு(ரலி)

உஹதுப் போரில் முஸ்லிம்களையும், முஅத்தாப் போரில் எதிரிகளையும் கதிகலங்கச்செய்தவர் யார்?

விடை : காலித் பின் வலீத் (ரலி)

ஓர் ஆட்டையாவது வலிமாவாக வழங்குமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய நபித்தோழர் யார்?

விடை : அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப்(ரலி)

இதில் எந்த நபித்தோழரைக் கஃபனிட முழுமையான ஆடை இருக்கவில்லை?

விடை : முஸ்அப் (ரலி)

நபி (ஸல்) அவர்கள் சுவர்க்கத்தில் யாருடைய காலடியோசையைக் கேட்டார்கள்?

விடை : பிலால் (ரலி)

நபி(ஸல்) அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இஸ்லாத்தைப் போதிக்க நபித்தோழர்களோடு ஒன்றுகூடிய இடம் எது?

விடை : தாருல் அர்கம்

எந்தக் கலீஃபாவின் ஆட்சியில் ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் பரவியது?

விடை: உஸ்மான்(ரலி)

ஹிஜ்ரத் செய்து மதீனாவுக்கு வந்த நபி(ஸல்) முதலில் தங்கியிருந்த வீட்டின் அன்சாரி தோழர் பெயர் என்ன?

அபூ அய்யூப்(ரலி)

நபி(ஸல்) அவர்களின் இறுதி நாட்களில், அவர்களை கைத் தாங்கலாக அழைத்துச் சென்ற இரு நபித் தோழர்கள் யாவர்?

ஃபழ்ல் இப்னு அப்பாஸ் & அலீ(ரலி)

ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள் விலைக்கு வாங்கி விடுதலை செய்த அடிமைப்பெண்ணின் பெயர்?

விடை: பரீரா(ரலி)

அம்மார் பின் யாஸிர் (ரலி) அவர்களின் தாயார் பெயர் என்ன?

விடை : ஸுமைய்யா(ரலி)

நூறு ஒட்டகங்களுக்காக நபி(ஸல்) அவர்களைக் கொலை செய்ய நினைத்தவர் யார்?

விடை : ஸுராக்கா(ரலி)

நபிப்பள்ளிவாயில் தூணில் கட்டி வைக்கப்பட்டு, பின்னர் இஸ்லாத்தைத் தழுவியவரின் பெயர் என்ன?

விடை : துமாமா(ரலி)

நபி (ஸல்) காலத்தில், இஸ்லாத்தை முதலில் ஏற்ற சிறுவர் யார்?

விடை : அலீ (ரலி)

மிகச் சிறந்த ஆட்சியாளராகத் திகழ்ந்த இரண்டாவது கலீஃபா அவர்கள் பெயர் என்ன?

விடை : உமர் (ரலி)

வட்டி தடை செய்யப்பட்ட போது நபி (ஸல்) அதைத் தள்ளுபடி செய்து துவக்கிய அவகளின் உறவினர் பெயர்?

விடை : அப்பாஸ் (ரலி)

முஸைலமாவினால் கைது செய்யப்பட்டு, அவர் அவையில் கொல்லப்பட்ட நபித்தோழர் யார்?

விடை : ஹபீப் (ரலி)

அபூஜஹலின் மகன் பெயர் என்ன?

விடை : இக்ரிமா (ரலி)

முஸைலமா எனும் பொய்யன் யாரால் கொல்லப் பட்டான்?

விடை : வஹ்ஷி(ரலி)

தொழுகைக்கும் ஜகாத்துக்கும் இடையில் வேறுபாடு காண்பவர்களோடு போராடுவேன்”என்றவர் யார்?

விடை : அபூபக்கரு(ரலி)

இதில் எந்த நபித்தோழரைக் கஃபனிட முழுமையான ஆடை இருக்கவில்லை?

விடை : முஸ்அப் (ரலி)

முதன் முதலாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஆண் யார்?

ஹழ்ரத் ஆபூபக்கர் ஸித்தீக் (ரலி)

முதன்முதலாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற அடிமை யார்?

ஹழ்ரத் ஸைத் (ரலி)

முதன் முதலாக இஸ்லாத்திலே ஷஹுதான பெண் யார்?

ஹழ்ரத் சுமையா (ரலி)

முதன்முதலாக இஸ்லாத்திற்காக உயிர் துறந்த ஆண் தியாகி யார்?

ஹழ்ரத் அம்மார் பின் யாஸிர்(ரலி)

600 பேரீத்த மரங்களைக் கொண்ட மிகப்பெரிய தமது தோட்டத்தையே அல்லாஹ்வுக்கு கடனாக (கர்ளாக) வழங்கியவர் யார்?

அபுத்தஹ்தாஹ் (ரலி).

பத்ருப் போர்களக் கைதியான தனது தந்தை அல்லாஹ்வின் தூதரை புண்படுத்திய சுடுசொற்களைக் கேட்டு அவரை ஒரே வெட்டில் சாய்த்தார் ஒரு நபித் தோழர். அந்த வீரத் தோழர் யார்?

அபூ உபைதா ஆமிர் இப்னுல் ஜர்ராஹ் (ரலி).

ஸாஹிபு ஸிர்ரு ரஸூலில்லாஹ் (இறைதூதரின் அரகசியக் காப்பாளர்) எனக்கூறப்படுபவர் யார்?

ஹுதைபத்து இப்னுல் யமான் (ரலி).

ஸைய்யிதுஷ்ஷுஹதா ( தியாகிகள் தலைவர்) எனப் போற்றப்படுபவர் யார்?

ஹம்ஸா இப்னு அப்துல் முத்தலிப் (ரலி).

மக்கத்துக் குரைஷியர் கொடுமைப்படுத்தி வாட்டி வதக்கி தண்ணீர் கூட குடிக்கவிடாது ஒரு பெண்ணைத் தடுத்தனர். அப்போது அல்லாஹ் விண்ணிலிருந்து தண்ணீரை இறக்கினான்.அந்த மாண்புக்குரிய பெண்மணி யார்?

உம்மு ஷரீக் அல் அஸதிய்யத்துல் அன்ஸாரிய்யா (ரலி). இவரே பெண்களிடையே இரகசியமாக இஸலாமியப்பிரச்சாரம் செய்தவர்.

தமது இனிய குரலால் குர்ஆன் ஓதும்போது வானவர்கள் ஒளிவிளக்குகளாகப் பிரகாசித்து காது குளிரக்கேட்டு மகிழ்ந்தனர். அந்த நபித் தோழர் யார்?

உஸைத் இப்னு குளைர் (ரலி) என்னும் அன்ஸாரித் தோழர்.

ஹலால்,ஹராம் பற்றிய சட்டங்களை அதிகம் அறிந்த அறிஞர் யார்?

முஆத் இப்னு ஜபல் (ரலி). வெளிப்டையாகவே மக்கத்துக் குரைஷிகளிடம் தாம் ஹிஜ்ரத் போவதாக உரத்துக் கூறிவிட்டு வெளியேறினார் ஒரு தோழர். அவரைத் தடுத்து நிறுத்த எவருக்கும் திராணி இருக்கவில்லை.அந்த மாபெரும் நபித் தோழர் யார்?

அரபு உலகத்தையே நடுங்க வைத்த மாவீரர் உமர் இப்னுல் கத்தாப் (ரலி) அவர்கள். ஸைபுல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் வாள்) என முஃத்தா போரின் போது அறிவிக்கப்பட்ட மாபெரும் தளபதி யார்?

காலித் இப்னுல் வலீத் (ரலி). ஹுதைபிய்யாவில் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் இருமுறை பைஅத் (உறுதிப்பிரமாணம் செய்தவர் யார்?

அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் (ரலி).

அமீனுல் உம்மத் ( சமுதாயத்தில் நம்பிக்கைக்குரியவர்) எனப் புகழாரம் சூட்டப்பட்ட நபித் தோழர் யார்?

அபூ உபைதத்துல் ஜர்ராஹ் (ரலி).

நீண்ட ஆயுளும், செல்வப் பேறும், மக்கள் பாக்கியமும் அருள ஒரு நாயகத்தோழருக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள். ஆவ்வாறே அடையவும் செய்தவர் யார்?

அனஸ் இப்னு மாலிக் (ரலி).

ஒரு நாயகத் தோழரின் சாட்சி இருவர் சாட்சிகளுக்கு சமம் என பெருமைப்படுத்தப்பட்டவர் யார்?

குஸைமத் இப்னு தாபித் (ரலி).

கைபர் போரின் போது அல்லாஹ்வும் பொருந்திக் கொண்ட ஒருவரிடம் போர்க்கொடி வழங்கப்பட்டது. அந்தத் தளபதி யார்?

அலீ இப்னு அபீ தாலிப் (ரலி)

சுவர்க்கத்தின் எல்லா வாசல் வழியாகவும் செல்பவர் என பெருமானாரால் நற்செய்தி கூறப்பட்ட நபித் தோழர் யார்?

அபூ பக்ர் இப்னு அபீ குஹாஃபா (ரலி).

குர்ஆனில் பெயர் கூறப்பட்ட ஒரே நபித் தோழர் பெயர் என்ன?

ஸைத் ( இன்னு ஹாரிதா) (ரலி)

அல் குர்ஆன் கஸீலுல் மலாயிக்கத் ( வானவர்களால் குளிப்பாட்டப்பெற்றவர்) என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

ஹன்ளலா இப்னு அபீ ஆமிர் (ரலி).

உஹதுப்போரில் பெருமானாரது பாதுகாப்பிற்காகப் போராடிய நாயத்தோழரின் கைகள் சல்லடையாக்கப்பட்டன. அவர் யார்?

தல்ஹத்து இப்னு உபைதுல்லாஹ் (ரலி)

‘ரஜ்லுன் ஸாலிஹ்’ (நல்ல மனிதர்) எனப் புகழப்பட்ட நபித் தோழர் யார்?

அப்துல்லாஹ் இப்;னு உமர் (ரலி).

‘உம்முஹாத்துல் முஃமினீன்’(இறைநம்பிக்கையாளர்களின் அன்னையர்)களில் ஒருவர் ‘ஸவ்வாமா- கவ்வாமா’ (மிக அதிகமாக நோன்பு நோற்பவர், நின்று தொழுபவர்) எனச் சிறப்பிக்கப்பட்டார். அவர் யார்?

ஹஃப்ஸா பின்த் உமர் (ரலி)

யாருடைய மரணத்திற்காக அல்லாஹ்வின் அர்ஷ் நடுங்கியது ?

ஸஃது இப்னு மஆத் (ரலி)

அஸ்மா பின்த் அபீ பக்ர் (ரலி) அவர்களின் கணவர் யார்?

அஸ்ஸுபைர் இப்னுல்; அவ்வாம் (ரலி)

கிஸ்ரா மன்னரின் முத்துப் பதித்த காப்புகளை அணியும் பேறு பெற்றவர் யார்?

ஸுராகத் இப்னு மாலிக் (ரலி). ( இவரே நூறு சிவப்பு ஒட்டகங்களைப் பரிசாக்பெறும் ஆசையில் ஹிஜ்ரத்தின் போது நபிகளைத் துரத்தி வந்தவர். அவர்களை எதிரிகளிடம் காட்டிக் கொடுக்கமாட்டேன் என வாக்குறுதி அளித்ததற்குப் பரிசாக பாரசீகத்தை வெல்லும் போது அந்த மன்னரின் காப்புகள் பரிசாக அணிவிக்கப்;படும் என முன்னறிவிப்புச் செய்யப்பட்டார். அவை பிறகாலத்தில அந்நாட்டை வென்றபோது வழங்கப்பட்டன.)

நாயகத்தின் ‘ஹவாரிய்யூன்கள்’ என்னும் தோழர்களில் ஒருவர் எனந் கூறப்பட்டவர் யார்?

அஸ்ஸுபைர் இப்னுல்; அவ்வாம் (ரலி)

பெருமானார் (ஸல்) காலத்தில் இருபதிற்கும் குறைவான இளைஞர் ஒருவர் படைத்தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டார்? அவர் யார்?

உஸாமா இப்னு ஸைத் ரலி)

உத்மான் இப்னு மள்வூன் (ரலி) யார்?

நபி (ஸல்) அவர்களின் பால் குடி சகோதரர்.

உமர் (ரலி) மாமா மகன், மனைவி ஸைனப் (ரலி) யின் கணவர். முஹாஜிர்களில் மதீனாவில் முதன் முதலாக மரணித்தவர்.

”அபஸ வத்தவல்லா அன் ஜாஅஹுல் அஃமா” என்னும் 80-வது அத்தியாயம் யார் விசயமாக அருளப்பட்டது?

அந்தகரான அப்துல்லாஹ் இப்னு உம்மி மக்தூம் (ரலி) விசயமாக.

உஹதுப் போர்களத்தில் பெருமானார் (ஸல்) அவர்களை அரணாகக் காத்து நின்றோரில் ஒரு பெண்மணியும் இருந்தார். அவர் யார்?

உம்மு உமாரா’ என்னும் நுஸைபா பின்த் கஃபில் மாஸினிய்யா (ரலி)

‘தாத்துந் நிதாகைன்’ (இரு அரைக்கச்சையுடையவர்) என நபியால் போற்றப்பட்டவர் யார்?

அஸ்மா பின’த் அபீ பக்ர் (ரலி)

தன் கணவர் விசயமாக நபிகளாரிடம் முறையிட்ட பெண்மணி யார்?

கவ்லா பின்த் தஃலபா (ரலி) (அல் குர்ஆன் 58:1)

‘உம்முல் மஸாகீன்’ ( ஏழைகளின் அன்னை) என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

உம்முல் முஃமினீன் ஸைனப் பின்த் ஜஹ்ஷ; (ரலி) ஆவார்.

பெருமானாரின் முஅத்தின் (முதல் முஅத்தின்) யார்?

பிலால் இப்னு ரபாஹ் (ரலி)

நபி(ஸல்) மதீனா சென்றதும் யாருடைய வீட்டில் தங்கினார்கள்?

ஆபூ அய்யூபில் அன்ஸாரி (ரலி)

வீட்டில். ”முஸ்தஜாபுத்தஃவா’ ‘துஆ (பிரார்த்தனைகள்) அங்கீகரிக்கப்படுபவர்’ என சிறப்பிக்கப்பட்ட நபித் தோழர் யார்?

ஸஃது இப்னு அபீ வக்காஸ் (ரலி)

ஹிஜ்ரத்தின் போது வழியில் எந்த பெண்மணியின் இல்லத்தில் பால் அருந்தி களைப்பாறிச் சென்றார்கள்?

உம்மு மஃபத் (ரலி)அவர்கள், (‘ஷமாயிலுந்நபி)’ பெருமானார் தோற்றத்தைப்பற்றி தம் கணவரிடம் மிக அற்புதமாக வர்ணித்துக் கூறியவர். அவர்களின் சொல்லழகு அரபு இலக்கத்தில் தனி இடம் பெற்றவளங்குகிறது.

பெருமானாரின் எந்த மனைவியர் “தம் சமூகத்தரிடம் தனி மதிப்பும் மரியாதையும் பெற்றவர்”?

உம்முல் முஃமினீன் ஜுவைரிய்யா பின்த் ஹாரித் (ரலி)

ஜின்னால் கொலை செயயப்பட்ட நபித் தோழர் யார்?

ஸஃது இப்னு உப்பாதா (ரலி)

எந்த நபித்தோழரைப் பார்த்து வானவர்களும் நாணமுறுவார்கள்?

உத்மான் இப்னு அஃப்பான் (ரலி)

வானவர் தலைவர் ஜிப்ரீல் (அலை) அவர்கள் எந்த நாயகத் தோழரின் தோற்றத்தில் வருவார்கள்.?

திஹ்யத் இப்னு கலீஃபத்துல் கலபீ( ரலி) அவர்களின் தோற்றத்தில் அய்யாமுல் ஜாஹிலிய்யா என்னும் அறியாமைக் காலத்தில் குழந்தைகளை உயிரோடு புதைத்தவர் யார்?

ஸஃது இப்னு நாஜியா (ரலி)

எந்த முஷ்ரிக்கும் (இணைவைப்பாளரும்) தன்னைத் தொடக்கூடாது. தானும் தொடமாட்டேன் என நேர்ச்சை செய்த நாயகத் தோழர் யார்?

ஆஸிம் இப்னு தாபித் (ரலி)

தமது சட்டையால் கபனிட்டு நபிகளால் அடக்கம் செய்யப்பட்ட பெண்மணி யார்?

அபூதாலிபின் மனைவி ஃபாத்திமா பின்த் அஸத் (ரலி). இவர் அலி (ரலி) அவர்களின் தாயார். அபூ பக்ர் (ரலி) அவர்களின் இயற் பெயரென்ன?

அப்துல்லாஹ் இப்னு அபீ குஹாஃபா (ரலி)

பத்ருப் போரில் தமது வாள் உடைந்தபோது நபி (ஸல்) ஒரு பேரீத்தர மரக்குச்சியைக் கொடுத்து நபித் தோழர் ஒருவரிடம் போராடச்சொன்னார்கள். உடனே அது ஒரு வாளாக மாறியது. போராடிய அந்தத் தோழர் யார்?

உக்காஷ் இப்னு முஹ்ஸின் (ரலி)

தபூக் போரில் கலந்து கொள்ளாது பின் தங்கிய மூன்று நாயத் தோழர்கள் யார்?

1.கஃபு இப்னு மாலிக் அஸ்ஸல்மீ அல் அனஸாரீ (ரலி), 2.மிராரத் இப்னு ரபீஃ அல்ஆமிரீ அல்அன்ஸாரீ ரலி), 3.ஹிலால் இப்னு உமய்யத் இப்னு ரபீஆ அல்-அன்ஸாரீ (ரலி). (பின்தங்கியவர்களை அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டதாகக்கூறுகிறான் (அல்குர்ஆன்-9:118)

ஸைய்யிதுல் குர்ராஃ’ காரிகளின் தலைவர் என சிறப்பிக் கப்படுபவர் யார்?

உபை இப்னு கஃபு (ரலி)

யாரிடம் குர்ஆனின் முதல் பிரதி (அல் முஸஹஃபுல் அவ்வல்) ஒப்படைக்கப்பட்டது?

ஹஃப்ஸா பின்த் உமர் (ரலி)

யாரிடம் குர்ஆனை ஒன்று திரட்டும் பணியை முதற் கலீஃபா அபூபக்கர் (ரலி) ஒப்படைத்தார்கள்?

ஸைத் இப்னு தாபித் (ரலி) . (இவரே பல மொழிகளைத் தெரிந்து மொழிபெயர்ப்பும் செய்தவர்)

அன்னை ஆயிஷா(ரலி) விசயத்தில் (இஃப்கு )அவதூறாகப் பேசப்பட்ட நபித் தொழர் யார்?

ஸஃப்வான் இப்னுல் முஅத்தல் (ரலி). (பின்னர் இவர்கள் நிரபராதிகள் என இறைச்செய்தி வந்து அவதூறு கூறியோருக்கு கசையடி வழங்கப்படது)

துந்நூரைன் ( இரு ஒளிகளைப் பெற்றவர்) எனப் புகழப்பட்டவர் யார்?

உத்மான் இப்னு அஃப்பான் (ரலி). பெருமானாரின் பெண்மக்கள் ருகைய்யா(ரலி), உம்மு குல்தூம்(ரலி) ஆகிய இருவரை (ஒருவர் மரணத்திற்குப்பின் மற்றொருவரை) மணந்தவர்.

‘துந்நூரைன்’ ஒளிச்சுடரைப் பெற்றவர் என்னும் பேறு பெற்றவர் யார்?

அத்துபைல் இப்னு அம்ர் (ரலி)

நபி(ஸல்) அவர்களின் அவைக் கவிஞர் யார்?

ஹஸ்ஸான் இப்னு தாபித் (ரலி)

குர்ஆனின் பல கிராஅத் முறைகளை ஒரே கிராஅத் முறையாக ஆக்கியவா யார்?

மூன்றாவது கலீபா உத்மான் இப்னு அஃப்பான் (ரலி)

அதிகமான நபி மொழிகளை அறிவித்தவர் யார்?

அபூ ஹுரைரா (ரலி) .

கந்தக் போரில் அகழ் வெட்டுவதற்கு பரிந்துரைத்தவர் யார்?

ஸல்மானுல் பார்ஸி (ரலி)

ஏழுவானத்திற்கு மேலிருந்து குற்றமற்றவர் என இறைவனால் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டவர் யார்?

உம்முல் முஃமினீன் அன்னை ஆயிஷா ஸித்தீகா (ரலி)

இந்த சமுதாயத்தின் அறிவுக்கடல் ‘ ஹிப்ருல் உம்மத்’ எனச் சிறப்பிக்கப்பட்டவர் யார்?

அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி)

அர்ஷின் மேலிருந்து அல்லாஹ்வால் திருமணம் செய்விக்கப்பட்டவர் என தம் சக்களத்திகளிடம் பெருமைப்படும் பெருமானார் மனைவி யார்?

உம்முல் முஃமினீன் அன்னை ஸைனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி)

இறைவனுக்கு ஒரு ஸுஜூது கூட செய்யாமல் ஷஹீதான ஸஹாபி யார்?

அம்ரு இப்னு தாபித் இப்னு கைஸ் (ரலி)

நபி பெருமானாரிடம் பெண்களின் தூதுவராகச் சென்ற நபித் தோழியர் யார்?

அஸ்மா பின்த் யஸீது இப்னு ஸகன் (ரலி)

நஜ்ஜாஷ் மன்னரால் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு திருமணம் செய்வித்த பெண்மணி யார்?

உம்மு ஹபீபா,

ரம்லா பின்த் அபீ ஸுஃப்யான் (ரலி) நாயகத் தோழர்களில் இறுதியாக மரணமடைந்தவர் யார்?

அபுத் துபைல் ஆமிர் இப்னு வாதிலா (ரலி)

ஷஹீதத்துல் பஹ்ர் ( கடற்போரில் மரணமடைந்த) நாயகத் தோழியர் யார்?

உம்மு ஹராம் பின்த் மில்ஹான் (ரலி).இவர் உம்மு ஸுலைம் (ரலி) அவர்களின் சகோதரியாவார்.

கொடுங்கோலன் ஹஜ்ஜாஜ் இப்னு யூஸுபால் மக்காவில் கொலை செய்யப்பட்டு கழுகு மரத்தில் தொங்கவிடப்பட்ட நபித் தோழர் யார்?

அப்துல்லாஹ் இப்னு ஸுபைர் (ரலி). இவர் அஸ்மா பின்த் அபீ பக்ர் (ரலி) அவர்களின் மகன்.

தமது நொண்டிக்காலால் சுவர்க்கம் புகுவார் என நபியால் கூறப்பட்ட நபித் தொழர் யார்?

உஹதுப் பொரில் ஷஹீதான அம்ருப்னுல் ஜமூஹ் (ரலி).

நபி யூஸுஃ ப் (அலை) அவர்களின் சந்ததியில் தோன்றிய நபித் தோழர் யார்?

அறிஞர் அப்துல்லாஹ் இப்னு ஸலாம் (ரலி)

மஸீஹுத் தஜ்ஜாலை பார்த்ததாக நபி மொழி கூறும் நபித் தோழர் யார்?

தமீம் இப்னு அவ்ஸ் அத்தாரமீ (ரலி)

Advertisements

சிதறாத எண்ணங்கள் – (மௌலானா ரூமி தத்துவங்கள் )

சிதறாத எண்ணங்கள்.pdf

கலீல் ஜிப்ரானின் கவிதைகள்

கலீல் ஜிப்ரானின் கவிதைகள் .pdf

சுவனத்தின் தோட்டம்

19030518_1954578398159707_7903092635962014755_n

ஒரு அநாதை வாலிபருக்கும், நபித்தோழர் அபூலுபாபா (ரலி) அவர்களுக்கும் ஒரு பேரீத்தமரம் சம்பந்தமாக நீண்ட நாட்களாக தகராறு இருந்து வந்தது.

இறுதியாக, நபி {ஸல்} அவர்களிடம் இந்த வழக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அண்ணலார் இருவரையும் அழைத்து மரம் சம்பந்தமாக விசாரித்தார்கள்.

ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அந்த மரம் அபூலுபாபா (ரலி) அவர்களுக்குச் சொந்தமானது என்பதை அறிந்து கொண்ட நபி {ஸல்} அவர்கள் அபூலுபாபா (ரலி) அவர்களுக்கு உரியதென தீர்ப்பளித்தார்கள்.

Continue reading

❄ மருத்துவ பயன்கள் + இஸ்லாம் ❄

mosque-muslim-prayer

தலையின் 🤕 முன்பகுதியில் தலைவலி🤕 இருந்தால் அதற்கு தூக்கமே😴 மருத்துவம்

தலையின் மேல்பகுதியில்🙄 வலி 🤕இருந்தால் சாப்பிடுவதும் 😋தண்ணீர் குடிப்பதுவுமே🍶 அதற்கு மருத்துவம்

தலையின் பின்பகுதியில் வலி 🤕 இருந்தால் அதற்கு மனவுளைச்சலே 😣😖காரணம்

👁👁

கண் பார்வை 👁 திறன் அதிகரிக்க மற்றும் குறைந்த பார்வைத்திறனை மீட்க மற்றும் பார்வை திறனை பாதுகாக்க கீழ்கண்ட சுன்னத்தை தொழுகையில் நாம் பின்பற்ற வேண்டும்.

~சஜ்தாவில் கண்களை திறந்து வைத்திருக்க வேண்டும்😐

~சஜ்தாவில் இருந்து எழும் போது சஜ்தா செய்யும் இடத்தை நோக்கி பார்த்துக் கோண்டே 😔எழ வேண்டும்.

~மேலும் தொழுகை முழுவதும் சஜ்தா செய்யும் இடத்தை நோக்கியே😔 பார்க்க வேண்டும்.

இதில் உள்ள நுட்பம் என்னவென்றால்

~கண்👁 தசை கண்விழிக்கு அழுத்தம் கொடுத்து பார்வைதிறனை💫 அதிகரிக்கும்.

~அதேநேரம் நாம் எழும் போது கண்தசைகள்👁 தளர்ச்சி அடையும்.

~சஜ்தாவில் இருக்கும் போது கண்விழி👁 சுருங்கும் காரணம் தரைக்கும் கண்ணுக்குமான தூரம் குரைவு என்பதால்😔

~சஜ்தாவில் இருந்து எழும்போது கண்தசையை👁 தளர்த்துகிறது

இந்த பயிற்சியின் மூலம் நாம் தினமும் கண்தசைக்கு உடற்பயிற்ச்சி அளிக்கிறோம்.

நாம் தினமும் பர்லான தொழுகை மூலம் 17 முறையும் மற்றும் உபரியான தொழுகை மூலம் அதிகமான முறையும் இப்பயிற்ச்சியை செய்கிறோம்

💫நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சஜ்தாவில் கண்களை திற்ந்திருக்கவே அறிவுருத்தியுள்ளார்கள் .💫

💫தற்போது இப்பயிச்சி பார்வைத்திறனை அதிகரிக்கும் என்று அறிவியல்பூர்வமாக நிருபிக்கப்பட்டுள்ளது.💫

அல்லாவிற்கே எல்லா புகழும்

செல்போன், டிவி, ஏசி, ஓவன் போன்றவற்றில் இருந்து வெளியாகும் மிண்ணு கதிர்வீச்சின் தாக்கத்திலிருந்து நாம் பாதுகாக்கப்படுவதாக முஸ்லிமல்லாத விஞ்ஞானி ஒருவர் நிரூபித்துள்ளார்.

காரணம் நாம் சஜ்தாவில் நம் நெற்றியை தரையில் வைக்கும்போது இக்கதிர்வீச்சை பூமி உள்வாங்கிக் கொள்கிறது.

முஸ்லீம்களாகிய நமக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய அருட்கொடையே தொழுகை. ஐவேளை தொழுகையின் முலம் உபரி தொழுகையின் முலமும் சுமார் 92 முறை சஜ்தா செய்கிறோம்.

அல்லாவிற்கே எல்லா புகழும்

இது இறைவனின் கட்டளையின் பின் மறைந்துள்ள அருட்கொடையாகும்

உங்கள் இறைவனின் அருட்கொடைகளில் எதனைப் பொய்யெனக் கருதுகிறீர்கள்?

திருக்குர்ஆன் 55:13

சீடரின் கேள்விக்கு மௌலானா ரூமி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் அற்புத பதில்கள்:

18268338_1935094486774765_2802772916460131547_n

விசம் என்பது என்ன..?

நமது தேவைக்கு அதிகமான அனைத்தும் விசமே, அது நமது அதிகாரமாக, செல்வமாக, பசியாக, அகங்காரமாக, பேராசையாக, சோம்பேரித்தனமாக, காதலாக, லட்சியமாக, வெறுப்பாகவும் எதுவாகவும் இருக்கலாம்.

அச்சம் என்பது என்ன..?

எதிர்பாராதவற்றை ஏற்றுக் கொள்ள மறுப்பதே அச்சமாகும், அதை நாம் ஏற்றுக் கொண்டால் அது சாகசமாகிவிடும்.

பொறாமை என்பது என்ன..?

பிறரிடம் உள்ள நல்லவற்றை ஏற்றுக் கொள்ள மறுப்பதே பொறாமையாகும், அதை நாம் ஏற்றுக் கொண்டால் அதுவே நமக்கு உத்வேகமாகிவிடும்.

கோபம் என்பது என்ன..?

நமது சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை ஏற்றுக் கொள்ள மறுப்பதே கோபமாகும், ஏற்றுக் கொண்டால் அது சகிப்புத்தன்மையாகிவிடும்.

வெறுப்பு என்பது என்ன..?

ஒருவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அவரை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ள மறுப்பது,
ஒருவரை நிபந்தனைகளின்றி ஏற்றுக் கொண்டால் அது அன்பாகிவிடும்.

மஸீஹ் தஜ்ஜால்

dajjal

யஃஜுஜ், மஃஜுஜ் கூட்டம் வெளிக் கிளம்புவதற்கு முன்னதாக தஜ்ஜால் புறப்பட்டு வருவான்.

தஜ்ஜாலுக்கு பல பெயர்கள் உள்ளன. சிலர் அவனை ‘ஸாயிப்பின் ஸய்யாத்’ என்றழைகின்றனர். பிறிதொரு ரிவாயத்தின்படி அப்துல்லாஹ் என்றழைக்கப்படுகின்றான். மேலும் அவன் ‘மஸீஹ்’ என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான். காரணம் அவனது இரண்டு கண்களில் ஒன்று தடவப்பட்டுள்ளது. இன்னொரு கருத்தின்படி குறுகிய காலத்தில் அவன் பூமியைக் கடப்பதனாலும் ‘மஸீஹ்’ என்று அழைக்கப்படுகின்றான்

மேலும் ‘கத்தாப்’ பொய்யன் என்று பெயர் சொல்லப்படுகின்றான் இன்னும் சமூகத்திற்கு எச்சரிக்கை செய்த பல பெயர்களும் அவனுக்குள்ளன.

நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்குப் பின் வந்த எந்த நபியும் தஜ்ஜாலைப் பற்றி தமது சமுதாயத்திற்கு எச்சரிக்காமல் விட்டதில்லை. நிச்சயமாக நானும் அவனைப் பற்றி உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறேன் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூ உபைதா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) ,

நூல்: புகாரி 3057 , 3337 , 6173 , 7127 ,3338 , 3440 , 3441 , 4403 , 5902 , 6173, 6999 , 7026 , 7123 , 7127 , 7128 , 7131 , 7407 , 7408 , 3057 நூல்கள் – திர்மிதீ, அபூதாவூத்.

Continue reading

என் உயிருனும் மேலானவரே யா ரசூலுல்லாஹ் !!! -1

18951492_1953703158247231_7649522921919773036_n
ஒரு சமயம் கண்மணி பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் தங்கள் பேரக் குழந்தைகளோடு விளையாடிக் கொண்டு இருந்தார்கள்.

அப்போது பேரர் ஹசன் (ரலி) அவர்களுக்கு உதட்டிலும் , பேரர் ஹுசைன் (ரலி) அவர்களுக்கு கழுத்திலும் முத்தமிட்டார்கள். இந்த விஷயத்தை ஹசன் (ரலி) அவர்கள் தாயார் பாத்திமா (ரலி) அவர்களிடம் தெரிவித்தார்கள் .

பாத்திமா ரலி அவர்கள், நபிகள் நாயகம் ஸல் அவர்களிடம் வந்து “நாயகமே பேரர்கள் மத்தியில் முத்த விஷயத்தில் ஏன் பாகுபாடு செய்தீர்கள் ” என்று வினவினார்கள்.

அருமை மகளே!இவர்கள் பெரியவர்களான பின்னர் ஹசன் (ரலி ) நஞ்சு ஊட்டப்பட்டு இறப்பார்கள் அதனால்தான் உதட்டில் முத்தம் கொடுத்தேன், இளயவர் ஹுசைன் கழுத்து வெட்டப்பட்டு இறப்பார்கள் அதனால்தான் கழுத்தில் முத்தமிட்டேன் என்று விளக்கமளித்தார்கள்.

இச் செய்தியை செவியுற்ற அன்னை பாத்திமா அவர்கள் அழுதுக் கொண்டே கேட்கிறார்கள் நாயகமே! ஒவ்வொரு இறைத் தூதருக்கும் ஒரு விஷேசமான பிரார்த்தனையை அல்லாஹ் வழங்கியுள்ளானே, அது போன்று அல்லாஹ் உங்களுக்கும் வழங்கியுள்ளானே அதைக்கொண்டு உங்களுடைய பேரர்களை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் ” என்று கெஞ்சுகிறார்கள் .

 

அப்போது அண்ணலார் பெருமானார் அவர்கள் கண் கழங்கியவர்களாக மகளே அதை மறுமையில் எனது சமுதாயத்தாரின் நலனுக்கு வேண்டி மாற்றி வைத்து விட்டேன் என்று கண்ணீர் மழ்க கூறினார்கள் . எனவே அதனை எனது பேரக் குழந்தைகளுக்காக இங்கு பயன் படுத்த முடியாது என்று திட்டவட்டமாக கூறிவிட்ர்கள் .
அண்ணல் பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் ஒவ்வொரு இறைத்தூதருக்கும் தம் சமுதாயத்தாருக்கு சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்ய உரிமை உண்டு, நான் எனது பிரார்த்தனையை மறுமை நாளில் எனது சமுதாயத்தாருக்கு வேண்டி பரிந்துரை செய்ய பத்திரப்படுத்திவிட்டேன் ”

(ஜாபிர் பின் அப்துல்லாஹ் (ரலி) .
முஸ்லிம்.)

தன் குடும்பத்தினர் ஏதேனும் பிரட்சனையில் சிக்கிக் கொண்டால், உடனே தன்னிடம் உள்ள பணப் பலம், படைப்பலம், ஆட்சி அதிகாரப் பலம் போன்றவற்றை பயன் படுத்தி அதில் இருந்து விடுவிப்பதற்கு வழி தேடுவோரைத்தான் இவ்வுலகம் கண்டிருக்கும்.

ஆனால் தமக்குரிய விஷேச உரிமைகளைக் கூட தனது சமுதாயத்தாருக்காக பயன்படுத்துவேன் , இங்கு எனது குடும்பத்தாருக்கு பயன்படுத்த மாட்டேன், என்றுரைத்த அண்ணலம் பெருமானார் அவர்கள் போன்று தங்கள் சமுதாயத்தாரின் மீது அக்கரை உள்ள தலைவரை இவ்வுலகம் இதுவரை கண்டதில்லை , இனிமேல் காணப்போவதும் இல்லை , சிறந்த தலைவருக்கு இதுவே முன்னுதாரணம் .

Continue reading

சொர்க்கத்தில் முதலில் நுழையும் ஏழைப் பெண்மணி..!

562f90221ace52e9f014aceb9ecc8011

நபிகள் நாயகம் [ஸல்]அவர்கள் தன்னுடைய
மகள் பாத்திமா [ரலி] அவர்களிடம்
பேசிக்கொண்டிருந்த சமயத்தில் அன்னை
பாத்திமா [ரலி] மிகவும் அவலோடு
சொர்க்கத்தின் உள்ளே நுழையும் முதல்
பெண் யார் என்று கேட்கிறார்
பாத்திமா [ரலி] அவர்கள் கேட்டவுடன்.
நபிகள் நாயகம் [ஸல்] அவர்கள் சிரித்து விட்டு
எனது அருமை மகளே சொர்க்கத்தின்
தலைவி நீ தான். ஆனால் உனக்கு
முன்னால் விறகு வெட்டியின் மனைவி
ஒருவர் சொர்க்கத்தின் உள்ளே முதல்
ஆளாக நுழைவார் என்று கூரினார்.
சொர்க்கத்தின் உள்ளே நுழைவது விறகு
வெட்டியின் மனைவியா..? யார் அவர்
என்று மிகுந்த ஆவலோடு கேட்கிறார்.
நபிகள் நாயகம் [ஸல்] கூறினார்கள்..
உனது வீட்டுக்கு அருகாமையில் தான்
அவருடைய வீடு இருக்கிறது என்று
கூறினார்.அன்னை பாத்திமா நாயகிக்கு
ஆவல் அதிகரித்து அப்படி என்ன கூடுதல் தகுதி
இருக்கிறது என்பதை அறிய அவரை
சந்திப்பதற்காக தன்னுடைய கணவர் அலி
[ரலி] அவர்களிடம் அனுமதி
பெற்றுக்கொண்டு விறகு
வெட்டியின் வீட்டுக்கு சொன்று
கதவை தட்டுகிறார்.
யார் அது என்று ஒரு பெண்மணின் குரல்
கேட்கிறது.நான் தான் நபியின் மகள்
பாத்திமா வந்துள்ளேன் தங்களிடம்
பேசுவதற்காக வந்துள்ளேன் என்று
பாத்திமா [ரலி] கூறுகிரார். உலகமே திரும்பி
பார்க்கும் சர்வதேச சாம்ராஜ்ஜியத்தின்
தலைவரான நபிகள் நாயகத்தின் மகள் ஒரு ஏழையின் வீட்டு வாசலில் நின்று
கொண்டு நான் தான் பாத்திமா
என்று கூரிய அந்த நேரத்திலும் அந்த வீட்டின்
கதவு திறக்கவில்லை என்னுடைய கணவர்
இல்லாத நேரத்தில் கதவு திறக்க அனுமதி
இல்லை என்று விறகு வெட்டியின் மனைவி கூறுகின்றார்.

மேலும் அல்லாஹ்வின் தூதரின் மகளை
காண்பதற்கு எனக்கும் ஆசைதான்.
ஆனால் என்னுடைய கணவரின் அனுமதி
இல்லாமல் கதவு திறப்பதற்கு எனக்கு
அனுமதி இல்லை என்பதை தாங்கள் புரிந்து
கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார்.
மேலும் அந்த பெண்மணி கூறுகையில். நாளை
நீங்கள் வருவதாக இருந்தால் என்னுடைய
கணவரிடம் அனுமதி பெற்று வைக்கிறேன்
என்று அந்த பெண்மணி கூறினார்.
அதன் அடிப்படையில் அன்னை பாத்திமா [ரலி]
இரண்டவது நாளாக தன்னுடைய
புதல்வர்கள் ஹசன்[ரலி] ,ஹுசைன்[ரலி] ஆகியோரை
அழைத்து சொல்கிறார்.
முதல்நாளை போன்று கதவை தட்டுகிறார்
முதல்நாளை போல யாரது என்று
பெண்ணின் குரல் கேட்கிறது.
நான் தான் நபியின் மகள் பாத்திமா
வந்துள்ளேன் என்னுடன் என்னுடைய
புதல்வர்கள் இருவரும் வந்துள்ளனர் என்று
பாதிமா [ரலி] கூருகிறார். இரண்டாவது
நாளும் கதவு திறக்கப்படவில்லை நாயகி
என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நீங்கள் வருவதற்கு
மட்டும்தான் அனுமதி பெற்றேன்.
தங்களுடைய புதல்வர்கள் உள்ளே வர அனுமதி
இல்லை. நாயகியை மறுத்தமைக்கு என்னை நீங்கள்
மன்னிக்க வேண்டும். நான்
சொல்லும் வார்த்தைகளை தாங்கள்
தயவுசெய்து சிந்திக்க வேண்டும் என்று
அந்த பெண்மணி கூறுகிறார்.
முன்றாவது நாளாக புதல்வர்களை விட்டு
மீண்டும் அதே வீட்டுக்கு அன்னை பாத்திமா
[ரலி] செல்கிறார் மூன்றாவது நாலும்
தட்டுகிறார், யார் என்று அதேபோல குரல்
கேட்கிறது. நான் தான் நபியின் மகள்
பாத்திமா வந்துள்ளன் என்று அன்னை
கூரியவுடன் கதவு திறக்கபடுகிறது என்னுடைய
கணவரிடம் உங்களுடைய வருகை குறித்து அனுமதி
கேட்டேன். பெருமானாரின் குடும்பத்தினர்
யார் வந்தாலும் எவ்வித தடையும் இல்லை
என்று கணவர் கூரியதாக அந்த
பெண்மணி கூரினார். அதன் பிறகு
இருவரும் பேசிக்கொண்டு இருந்தனர்.
அந்த நேரத்தில் அஸர் தொழுகை
வருகிறது.
இருவரும் தொழுகிறார்கள்
தொழுகை முடித்து அன்னை பாத்திமா
[ரலி] ஓரமாக அமர்ந்து
கொள்கிறார் ஆனால் அந்த
பெண்மணியோ யா அல்லாஹ்
தன்னுடைய சேவை தன்னுடைய கணவனுக்கு
மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும்
அவருக்கு ஆயுள் பலம், தேக நலம் அளித்திட
வேண்டும் என்று கணவருக்காக கண்ணீர்
மல்க தூஆ செய்கிறார்.
அங்கிருந்து ஸலாம் சொல்லிவிட்டு
அன்னை பாத்திமா அங்கிருந்து
விடைபெற்று மறுநாள் தன்னுடைய
தந்தையிடம் நடந்தவைகளை சொல்லிவிட்டு
அல்லாஹ்வை வணங்காமல் வேறு எதுவும்
வணங்க கட்டளை இருந்தால் இனிதான
கணவரை வணங்குவதற்கு அனுமதி
பெறுவேன் என்று கூருகிறார்.
கணவனின் உடமைகளை கவனமாக காத்து
கொள்பவள், கணவனின் நம்பிக்கைக்கு
பாத்திரமாய் நடந்து கொள்பவள்,
கணவனின் குணமறிந்து கனிவு
கொண்டு கடமை செய்பவள்,
கணவனின் கால் அடியில்
காலமெல்லாம் சேவை செய்பவள்,
கணவனின் ஆணையின்றி வீட்டில் பிறரை
சேர்த்திடாதவள், கணவனின் எதிரில் கையை
தரக்குறைவாய் நீட்டிடாதவள். நாளை
சொர்க்கத்தில் நல்ல இடத்தை
பெற்றுக் கொள்வாள் என்றும்
நரகத்தில்லிருந்தும் தப்பி
கொள்வாள்.
எனது அருமை மகள் பாத்திமாவே..
ஒட்டகத்தில் நீ வரும்போது விறகு வெட்டியின்
மனைவி ஒட்டகத்தின் கயிறை கையிலே பிடித்தவாறு
முதல் ஆளாய் சொர்க்கத்தின்
உள்ளே நுழைவார், கண்ணான என் மகளே
அடுத்தபடி நீ நுழைவாய். என்று நபிகள்
நாயகம் [ஸல்] அவர்கள் கூறினார்கள்

சிறுகதை – 2

download

👉👉சீனாவில், லீ லீ என்ற பெண்ணுக்குத் திருமணமாகி ,தன் கணவன் வீட்டிற்குச்
சென்று வாழத் துவங்குகிறாள்.அங்கு
லீ லீக்கும் அவள் மாமியாருக்கும் எந்த
விஷயத்திலும் ஒத்துப் போகவில்லை.
எதற்கெடுத்தாலும் வாக்குவாதம்,சண்டை,
சச்சரவு.நாள்தோறும் இருவர்க்கிடையே
வேற்றுமை வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது.
👎👎👎👎👎👎👎
லீ லீயின் கணவனோ இருதலைக் கொள்ளி
எறும்பு போல திண்டாடினான்.

👉👉ஒரு நாள் லீ லீ,அவள் தகப்பனாரின்
நண்பரைப் பார்க்கச் சென்றாள்.அவர்
பச்சிலை,மூலிகை மருத்துவத்தில் கைதேர்ந்த மருத்துவர்.
அவரிடம் லீ லீ, தனக்கும் தன் மாமியாருக்கும் உள்ள சண்டை பற்றிக்
கூறி,மாமியாரைக் கொன்றுவிட வழி
கேட்டார். அந்த நாட்டு மருத்துவர்,மூலிகைப்
பொடி ஒன்றைக் கொடுத்து,- இது மெல்லக்
கொல்லும் நஞ்சு,இதைத் தினம் 👉👉👉உன்
மாமியார் சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
கலந்து கொடு,ஒரு சில மாதங்களில் இயற்கை மரணம் போல் இறந்து விடுவார் –
என்று கூறினார்.மேலும், – மிகவும் கவனமாக
செயல் படவேண்டும்; முக்கியமாக உன்
மாமியாரிடம் மிகுந்த அன்போடு நடந்து
கொள் ,அப்பொழுதுதான் உன் மேல் யாருக்கும் சந்தேகம் வராது. எல்லாம் ஒரு
சில மாதங்கள் தானே – என்று கூறி அனுப்பி
வைத்தார்.
👉👉அதன்படி மருந்தை உணவில் கலந்து,
அன்புடன் மாமியாருக்கு பரிமாறினாள்.
மருமகளின் அன்பைக் கண்டு மாமியாரும்
அன்பாக நடந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார்.
நாளடைவில் இருவருக்கும் நல்ல நெருக்கம் ஏற்பட்டது.
மாதங்கள் சென்றன. மாமியாரின் அன்பில்
திக்குமுக்காடிய லீ லீ மருத்துவரிடம் ஓடினாள் .- ஐயா,இந்த மருந்துக்கு மாற்று
மருந்து கொடுங்கள் – என கெஞ்ச,-
ஏன் இப்படி ?- என அவர் கேட்க,- என்
மாமியாரை நான் இழக்க விரும்பவில்லை
என அழுதாள்.
அந்த மருத்தவர் சொன்னார், நான் நஞ்சு
மருந்து எதுவும் கொடுக்கவில்லை; அது
வெறும் சத்துப்பொடி தான்.அப்போது நஞ்சு
உன் மனதில் தான் இருந்தது. நீ அன்பாய்
நடந்து கொண்டதால் உன் மனதில் இருந்த
நஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்து
இப்பொழுது முழுவதும் நீக்கப்பட்டு விட்டது.
சந்தோஷமாய் போய் வா என்று அனுப்பினார்.